Voorwaarden

Indien u uw kind aanmeldt voor één of meerdere lessen bij GVM'79

 

Proeflessen

- Je bent welkom om met 2 achtereenvolgende lessen gratis mee te doen
- Na de proeflessen schrijft u in middels het inschrijfformulier, daarna is uw kind welkom in de lessen.

 

Contributie

- U bent verplicht inschrijfgeld te betalen de eerste keer dat u lid wordt bij GVM'79. 

- U bent verplicht de contributie te voldoen middels een automatische incasso. De contributie wordt in 2 (recreanten) of 3 (< 1,5 uur training) termijnen van uw rekening afgeschreven.

- Als u in meer termijnen wenst te betalen geef dan aan dat u op nota wenst te betalen.

- De contributie is berekend op 40 lesweken per jaar, gelijk aan de basisschoolweken gemeente de Ronde Venen

- Wordt u later in het seizoen lid, dan betaalt u naar rato

- GVM'79 stelt zichzelf ten doel dat er maximaal 3 lesweken kunnen uitvallen door overmacht.

 

Opzeggen

- Tussentijds opzeggen is niet mogelijk. U bent de contributie voor het lopende seizoen verschuldigd ook al zijn nog niet alle incasso's geweest.

- Opzegging moet uiterlijk voor 1 mei bij de ledenadministratie dit om het lidmaatschap van GVM ’79 per 31 augustus te kunnen beëindigen.

- Bij opzegging na 1 mei bent u verplicht de volledige contributie voor het volgende jaar te betalen.

 

Vrijwilligerstaken

- Per huishouden wordt 1 vrijwilligerstaak uitgevoerd, deze kunt u vinden op: 

- Wilt / kunt u geen vrijwilligerstaak uitvoeren dan kunt u uw taak afkopen.