Uitschrijven lid

Wil je je afmelden voor de training of trainingen bij GVM'79?

Wat jammer!!

We hopen dat je een leuke tijd hebt gehad...

Graag verzoeken wij je om een het inschrijfformulier in te vullen, deze wordt automatisch naar de ledenadministratie verstuurd en een kopie naar jouw mailadres.

LET OP:

Tussentijds opzeggen is niet mogelijk. U bent de contributie voor het lopende seizoen verschuldigd ook al zijn nog niet alle incasso's geweest.

Opzeggen moet uiterlijk voor 1 mei bij de ledenadministratie dit om het lidmaatschap van GVM ’79 per 31 augustus te kunnen beëindigen.

Bij opzegging na 1 mei bent u verplicht de volledige contributie voor het volgende seizoen te betalen.

 


Uitschrijf formulier

U wilt het lidmaatschap voor uw kind bij GVM79 opzeggen.

De datum van insturen is leidend

Opzeggen ná 1 mei brengt kosten met zich mee.